مزه عدالت در کام مرضیه امیری‌ها

آرشیو یادداشت‌های

علی معظمی

تعداد مطالب: 10

کارورزی: طرحی برای تعویق و تعمیق بحران

کارورزی: طرحی برای تعویق و تعمیق بحران

طرح کارورزی که مدام جامه عوض کرده و از دولت احمدی‌نژاد تا دولت دوم روحانی پیش آمده حاکی از سیاستی کلان‌تر از سیاست‌های این دولت یا آن دولت است. ارزان‌سازی نیروی کار به این شیوه صرفاً ارزان‌سازی نیست بلکه حرکت به سمت بی‌معنا کردن حداقل دستمزد و شمول بیمه است. برداشتن تدریجی مرزهای حداقل دستمزد یعنی آزاد کردن قیمت نیروی کار در بازار.
پول، روابط نادیدنی و جباریت

پول، روابط نادیدنی و جباریت

علی معظمی، استاد فلسفه و علوم اجتماعی، دوشنبه ۲۰ اردیبهشت در جلسه‌ای با عنوان «پول و برآمدن متافیزیک» در دانشگاه تهران به تاثیر پیدایش و رواج پول بر اندیشه یونان باستان پرداخت.