skip to Main Content
درباره آزادی، سانسور و اقتصاد در هنر ایران
نان با آزادی
۱۳ تیر ۱۳۹۸
فردا یازدهمین حراج هنر تهران برگزار می‌شود. رویدادی که معتقد است مهمترین بال هنر ایران یعنی اقتصاد را تقویت می‌کند. اما آیا اقتصاد آنطور که برگزارکنندگان می‌گویند چیزی است که هنر بدون آن می‌میرد؟
بیشتر بخوانید
وین جاهلان ملمع‌کارند و منتحل
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تهمینه میلانی با آثار عاریتی چه می‌کند؟ هیچ، چون عاریتی در کار نیست. اگر چیزهایی را که میلانی به سبیل انتحال در آثار خود آورده حذف کنیم چیزی باقی نمی‌ماند، زیرا استعدادی در کار نیست یا خون تازه‌ای.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗