skip to Main Content
اظهار نظرهای سیاسی و نظریه‌ی آزادی آکادمیک جان سرل
آزادی آکادمیک؛ از حرف تا عمل
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
این که آزادی آکادمیک چیست و حدش تا کجاست، همواره محل مناقشه در دانشگاه و بیرون از دانشگاه بوده است. این مقاله برگرفته از آرای جان سرل فیلسوف بازنشسته و محروم از آزادی آکادمیک درباره این مفهوم است.
بیشتر بخوانید
گفتاری از مراد فرهادپور درباره فلسفه و تمايز آن با ساير حيطه‌های معرفت؛
آموزش فلسفه در آکادمی اسفبار است
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

مراد فرهادپور، مترجم، مدرس و نویسنده فلسفه در گفتار حاضر كه جمعه ٢٧ فروردین به مناسبت درآمدی بر سلسله نشست‌هایی آموزشی درباره چرخش رئالیستی فلسفه قاره و رئالیسم نو در موسسه فرهنگی هنری موج نو ارایه شد، كوشید با انتقاد از مواجهات سردستی مذكور با فلسفه، از طریق مرزگذاری میان گفتار علمی از یك‌سو  و گفتار حكمی از سوی دیگر، به لوازم فلسفه‌ورزی اشاره كند.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗