skip to Main Content
صنعت گوشت چه بر سرِ سلامت روان مردم می‌آورد؟ 
به‌خاطر حقوق بشر از خوردن حیوانات دست کشیدم
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگران کشتارگاه‌ها سرکوب و خشونتی را تجربه می‌کنند که روان آن‌ها را در موقعیتی شکننده و متزلزل قرار می‌دهد. این مقاله به پیامدهای خشونت در محیط کار این کارگران می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
توله خرس سوادکوه
از بافق تا میاندشت و کشتن خرس سوادکوه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ یک توله خرس در منطقه دراسله سواد کوه بر اثر سقوط از کوه از مادرش فاصله می‌گیرد. مردم محلی هم با سنگ و چوب به توله حمله کرده و حیوان را زخمی می‌کنند و در نهایت حیوان جان خود را از دست می‌دهد. در چنین حادثه‌‌ یا حادثه‌های مشابه دیگر آیا متهم کردن مردم محلی صرفاً به «وحشیگری»، تنها مواجه درست با این موضوع است؟

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗