skip to Main Content
صنعت گوشت چه بر سرِ سلامت روان مردم می‌آورد؟ 
به‌خاطر حقوق بشر از خوردن حیوانات دست کشیدم
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگران کشتارگاه‌ها سرکوب و خشونتی را تجربه می‌کنند که روان آن‌ها را در موقعیتی شکننده و متزلزل قرار می‌دهد. این مقاله به پیامدهای خشونت در محیط کار این کارگران می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗