اعمال خشونت در چهاردیواری‌ها هم اختیاری نیست

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

خشونت جنسی‌

تعداد مطالب: 2

چرا فروشنده قربانی تجاوز را نشان نمی‌دهد؟

چرا فروشنده قربانی تجاوز را نشان نمی‌دهد؟

آیا فروشنده اصغر فرهادی، که حول داستان تجاوز به یک زن روایت می‌شود، به اندازه کافی آنچه را بر این زن گذشته روایت می‌کند یا داستان زن برایش بهانه‌ای برای روایت مردانگی شوهر است؟