خسران ماندگار

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

حقوق اقلیت

تعداد مطالب: 4

خسران ماندگار

خسران ماندگار

به تازگی گزارشی منتشرشده است که حاکی از تلاش‌های دولت جمهوری آذربایجان برای محو میراث فرهنگی ارمنی در این کشور است. هزاران کتیبه سنگی یکی از نمونه‌های این تلاش برای فراموشی تاریخ است.

دیگر در دموکراسی زندگی نمی‌کنیم

دیگر در دموکراسی زندگی نمی‌کنیم

هنری ژیرو در آخرین کتاب خود می‌نویسد «بسیارند مردمی که پذیرفته‌اند، صرف‌نظر از نقش نیروهای ساختاری گوناگون، سرنوشت‌شان کاملا در گرو مسئولیت فردی است. این ایدئولوژی که در بوق و کرنا می‌شود و مورد علاقه ثروتمندان است نشان می‌دهد روابط انسانی خلاصه شده در ستیز و رقابت».
«کوتوله»؛ ملاحظاتی در ادب سیاسی و حساسیت به زبان

«کوتوله»؛ ملاحظاتی در ادب سیاسی و حساسیت به زبان

آیا «کوتوله» خواندن کسی که قدش کوتاه است اشکالی دارد؟ آیا اشکالی دارد که به کوته‌نظری و کوتاهی یک سیاستمدار در مسئولیت‌هایش با اصطلاح «کوتوله سیاسی» اشاره کنیم؟