skip to Main Content
زنده‌‌اند تا روایت کنند
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
آرشیو تاریخ شفاهی فلسطین مجموعه‌ای حاوی بیش از 1000 ساعت مصاحبه ویدئویی با پناهندگان فلسطینی در اردوگاه‌های مختلف لبنان است؛ روایت‌های این آرشیو فرصتی برای ماست تا تاریخ مقاومت فلسطین را به چند نام بزرگ تقلیل ندهیم و فراموش نکنیم که این هفتاد سال، تاریخ تک تک این آدم‌هاست.
بیشتر بخوانید
گزارشی از سخنرانی افسانه نجم‌آبادی در انجمن جامعه‌شناسی ایران
تاریخ‌نگاری شفاهی؛ تاریخ‌نگاری حاشیه‌ها
۶ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ‌نگاری رایج در جهان بر اساس اسناد مکتوب بوده است، اما این تاریخ‌نگاری اغلب محدود به دولت‌ها و نخبگان باقی می‌ماند. تاریخ‌نگاری شفاهی راهی‌ست برای شنیدن صدای گذشتگانی که ردپایشان در مکتوبات وجود ندارد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗