آرشیو یادداشت‌های

افسانه نجم‌آبادی

اقتدار و نمایندگی: بازبینی فعالیت‌های زنان در دوره حکومت رضا شاه

اقتدار و نمایندگی: بازبینی فعالیت‌های زنان در دوره حکومت رضا شاه

مقدمه ظهور یک هویت آشکارا فمینیستی و فعالیت‌های بانوان در بین زنان مسلمان ایرانی در دهه ۱۹۹۰ برای بسیاری از ناظران تعجب آور (و غالباً آمیخته با شک و ناباوری) بود. اما برای تاریخ دانان و مطلعان از تاریخ ایران در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم این مسئله تعجب‌انگیز...
تاریخ‌نگاری شفاهی؛ تاریخ‌نگاری حاشیه‌ها

تاریخ‌نگاری شفاهی؛ تاریخ‌نگاری حاشیه‌ها

برای ما که در آن‌سوی اقیانوس‌ها هستیم و دغدغه کار تاریخی درباره ایران داریم همیشه این پرسش وجود دارد که در محافل دانشگاهی و غیردانشگاهی در داخل ایران چه مطالعات تاریخی و جامعه‌شناسی‌ای انجام می‌شود و چگونه می‌توانیم یک گفت‌وگو و ردوبدل علمی بین تاریخ‌نگاری و...