skip to Main Content
نقدی بر خوانش غربی از آثار شیرین نشاط
نئو‌‏‏اورینتالیسم در هنر مهاجر ایرانی
۱۶ بهمن ۱۳۹۹
«به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد» عنوان نمایشگاه مروری بر آثار شیرین نشاط، هنرمند ایرانی-امریکایی، است. مهسا فرهادی‌کیا در این یادداشت به نقد این نمایشگاه پرداخته و توضیح می‌دهد نشاط چگونه کلیشه‌هایی را به تصویر می‌آورد که مخاطب غربی توقع دارد از «هنرمند زن خاورمیانه‌ای» ببیند.
بیشتر بخوانید
تاملاتی بر مفهوم «سیاست» در «هنرِ سیاسی»
۱۳ اسفند ۱۳۹۸
«هنرِ سیاسی» به شکل عام و «فیلمِ سیاسی» به شکل خاص نمی‌تواند از میدان رمزگذاری شده موجود رهایی یابد. برای رهایی از دوگانه‌های موجود باید از مفهوم سیاست عبور و به شیوه‌های دیگری فکر کنیم.
بیشتر بخوانید
تاملی درباره رابطه هنر و سیاست
جدایی ناظر از عامل
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
یادداشت حاضر تلاشی‌ست برای بازتعریف رابطه سیاست و هنر. رابطه‌ای که مدت‌هاست به‌زعم نگارنده به انقیاد قدرت‌ها و پیش‌فرض‌ها درآمده و همزمان خلق هنری را در جایگاهی دسترس‌ناپذیر قرار داده و آن را به دو شق فرم و محتوا- یا تئوری و عمل- تقسیم کرده و در نتیجه مانع دستکاری شدن وضع موجود می‌شود.
بیشتر بخوانید
آیا بررسی زندگی هنرمند، مسیر بهتری برای خوانش متن است؟
در ستایش حاشیه‌ها
۹ آبان ۱۳۹۶
در جامعه‌شناسی هنر، ادعای بحث‌برانگیز این است که بازار تا چه اندازه در شکل‌گیری فضاها و رویکردهای هنرمندان موثر بوده؟ آیا بازار را هم می‌بایست در کنار هنرمندان به عنوان خالق آثار در نظر بگیریم؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗