skip to Main Content
در بازار ارز خیابان فردوسی چه خبر است؟
سرکوب قیمت دلار در بازار آزاد
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
اسحاق جهانگیری گفته است، دولت کمترین تردیدی درباره موفقیت سیاست‌های جدید ارزی ندارد اما مشاهدات از بازار ارز آزاد نشان می‌دهد به سختی می‌توان بر بگیر و ببند صراف‌ها و دست فروش‌های ارز برای کشیدن ترمز افزایش قیمت نام «سیاست ارزی» گذاشت. بازار آزاد همچون یک کوره آماده شعله‌ور شدن ناگهانی است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗