skip to Main Content
زنان و سیاست‌های مادری در ایران
شهروندان باردار
۴ بهمن ۱۳۹۹
فیروزه کاشانی ثابت در این کتاب به سراغ سیاست‌گذاری‌های جمعیتی در ایران و ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی در پس این سیاست‌ها رفته است تا نشان دهد که چگونه بدن مادران به محور سیاست‌های دولت-ملت‌سازی در تاریخ معاصر ایران بدل می‌شود.
بیشتر بخوانید
گزارش «شهروند» از مرگ تدریجی مردم و تولد کودکان معلول در چند صد متری صنایع بزرگ در اراک
داغ فرزندان مرده روی دل‌های کزاز
۲۲ مهر ۱۳۹۳
دو‌هزار و ٢٠٠نفر با نفس‌های بریده روی زمین‌های آلوده، ذرت و یونجه می‌کارند و زمینِ زیر پایشان و روزگارشان، سیاه مثل آبیِ آسمانی که هیچ پیدا نیست.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗