skip to Main Content
تجربه «مادر شدن» با نگاهی به فیلم «یک رویداد مبارک»
«هیچ کس حقیقت را به من نگفت»
۲۵ آبان ۱۴۰۰
یک زن وقتی مادر می‌شود، یک انقلاب واقعی را پشت سر می‌گذارد: بدن او دستخوش یک انقلاب می‌شود، هویت وی جدا می‌شود و روابطش با همسرش زیر سوال می‌رود. همه چیز باید دوباره تعریف شود، عادی‌ترین روابط تغییر می‌کند و دیگر مسائل با گذشته یکسان نیستند.
بیشتر بخوانید
زن در میدان نیروهای زایمان
طبیعی یا سزارین؟
۵ آبان ۱۴۰۰
«سزارین یا طبیعی؟» به نظر می‌رسد تنها کنش عاملانه در این میدانی که زنان را احاطه کرده‌ نه پاسخ دادن به این پرسش، بلکه پیوسته پرسیدن و سر باز زدن از ذاتی و اخلاقی کردن پاسخ‌هاست. با مطرح کردن پیوسته پرسش‌ها و با ارجاع به تجربه منحصربه‌فرد خود و دیگری است که می‌توان سیاست‌های پیوسته‌دگرگون‌شونده مستتر در این دوگانه‌سازی‌های جعلی را مرئی کرد.
بیشتر بخوانید
زنان و سیاست‌های مادری در ایران
شهروندان باردار
۴ بهمن ۱۳۹۹
فیروزه کاشانی ثابت در این کتاب به سراغ سیاست‌گذاری‌های جمعیتی در ایران و ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی در پس این سیاست‌ها رفته است تا نشان دهد که چگونه بدن مادران به محور سیاست‌های دولت-ملت‌سازی در تاریخ معاصر ایران بدل می‌شود.
بیشتر بخوانید
گزارش «شهروند» از مرگ تدریجی مردم و تولد کودکان معلول در چند صد متری صنایع بزرگ در اراک
داغ فرزندان مرده روی دل‌های کزاز
۲۲ مهر ۱۳۹۳
دو‌هزار و ٢٠٠نفر با نفس‌های بریده روی زمین‌های آلوده، ذرت و یونجه می‌کارند و زمینِ زیر پایشان و روزگارشان، سیاه مثل آبیِ آسمانی که هیچ پیدا نیست.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗