چشم‌اندازی نو در تغییرات بنیادین

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

انقراض

تعداد مطالب: 5

چشم‌اندازی نو در تغییرات بنیادین

چشم‌اندازی نو در تغییرات بنیادین

بشر با اشتهای سیری‌ناپذیر به مصرف، تاثیر ویرانگری بر زمین داشته به‌طوری‌که اکنون یک میلیون گونه جانوری و گیاهی را منقرض کرده است. دانشمندان این عصر را آغاز ششمین انقراض گسترده در تاریخ زمین می‌دانند.