skip to Main Content
نگاهی به رکوردهای تورمی در شهریورماه
دیگر توان خرید شیر و ماست و تخم مرغ را هم نداریم
۸ مهر ۱۴۰۰
آمارهای رسمی و تقلیل یافته نشان می‌دهد که «بازهم» نرخ تورم در شهریورماه رکورد زده است و نمودارهای صعودی تورم که از ابتدای سال با سرعت بالا پیشتازی می‌کردند، هنوز بر همان منوال ماه‌های قبل در حال افزایش و صعود هستند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗