شلوغی جایگاه‌ها پیش از افزایش قیمت بنزین

شلوغی جایگاه‌ها پیش از افزایش قیمت بنزین

دولت از سال ۱۳۵۶ در طرحی سالانه ۲ ریال به قیمت بنزین اضافه می‌کرد.

روزنامه اطلاعات در ۶ فروردین ۱۳۵۷ از شلوغی جایگاه‌های فروش بنزین پیش از نیمه شب که زمان رسمی تغییر نرخ بود خبر داده است. تورم در سالهای منتهی به ۱۳۵۷ باعث نارضایتی شدید در میان مردم شده بود.

با وجودی این که یکی اهداف این طرح کاهش مصرف سوخت عوان شده اما، به دلیل افزایش تعداد خودروها، مصرف بنزین حتی بیشتر از قبل شده و عملا این طرح در کمک به محیط زیست ناکام ماند.