افزایش ۱۴ و ۱۵درصدی نرخ بلیت مترو و اتوبوس

افزایش ۱۴ و ۱۵درصدی نرخ بلیت مترو و اتوبوس

اعضای شورای شهر تهران با افزایش میانگین ۱۴ درصدی بلیت مترو و افزایش ۱۵ درصد نرخ بلیت اتوبوس موافقت کردند.

پیشتر هم شورای شهر نرخ کرایه تاکسی‌ها و سرویس مدارس را در سال آینده ۱۰ درصد افزایش داده بود.

پیشنهاد شهرداری برای افزایش قیمت بلیت مترو ۲۰۰ درصد معادل ۲ هزار و ۴۰۰ تومان برای بلیت تک‌سفره بود.

دولت و فرمانداری با افزایش نرخ بلیت مترو و اتوبوس مخالفند، این در حالی است که دولت موظف است یک سوم هزینه بلیت مترو و اتوبوس را پرداخت که در سال‌های گذشته اغلب این هزینه به صورت کامل از طرف دولت پرداخت نشده است.

برخی دیگر هم معتقدند افزایش نرخ بلیت مترو و اتوبوس در تضاد با تشویق مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی است و دولت‌ و شهرداری موظفند برای این هزینه‌ها یارانه بیشتری در نظر بگیرند.