skip to Main Content
محصلانی که به کودکان کار تبدیل شده‌اند

محصلانی که به کودکان کار تبدیل شده‌اند

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌گوید با شیوع کرونا شده تعداد کودکان کار در بازار افزایش داشته است و محصلان ما به کودکان کار تبدیل شده‌اند. زالی در مراسم اختتامیه…

کودکان اینفلوئنسر؛ کارگران اینستاگرام

کودکان اینفلوئنسر؛ کارگران اینستاگرام

اینفلوئنسرها روز به روز کوچک‌تر می‌شوند! زمانی رسیده که ما کودکان اینفلوئنسر را بیشتر از فرزند بستگانمان می‌شناسیم. این بچه‌های بانمک که یک‌شبه ستاره شدند، نماینده یک تجارت خانوادگی‌اند. والدین…

Back To Top
🌗