وزیر بهداشت: سازش ما با فساد به صغیر و کبیر مملکت رحم نکرده است

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

وزارت بهداشت

تعداد مطالب: 19

وزارت بهداشت به ضرر فرودستان رفتار می‌کند

وزارت بهداشت به ضرر فرودستان رفتار می‌کند

علیرضا حیدری می‌گوید: هزینه داروهای شیمی درمانی در هر ماه، چند برابرِ دستمزد ماهانه‌ی یک کارگر است. در چنین شرایطی او از کجا بیاورد که چنین هزینه‌ای را بپردازد؟