skip to Main Content
فارسی و لهجه‌های نداشته‌اش
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
علی یونسی، مشاور رئیس جمهور در امور قومیت‌ها به تازگی در مورد لزوم برخورد با قوم‌گرایی زده‌ صحبت کرده است. محسن مهدوی مزده، دانشجوی دکتری زبان‌شناسی در یادداشت زیر به برخی اشتباهات سخنان یونسی درباره زبان‌ها پرداخته، اشتباهاتی که در عرصه عمومی و سیاسی نیز رواج دارند. اشتباهاتی نظیر اینکه همه زبان‌های موجود در ایران را «لهجه‌هایی» از فارسی بدانیم.
بیشتر بخوانید
ایران آریایی
ایران آریایی؛ تداوم و انحطاط
۷ شهریور ۱۳۹۵
گفته می‌شود که «آریایی‌ها» بعد از مهاجرتشان امپراتوری‌های بزرگی برپا کرده و دوران باشکوهی را رقم زدند. در ادامه متوجه می‌شویم که این شکوه و عظمت اکنون از دست رفته است. هر کس بر اساس دریچه‌ای که جهان نگاه می‌کند علتی برای «انحطاط» پیشنهاد می‌دهد. این روایت چطور به بخشی از فهم عامه و دانش عمومی تبدیل شد و چه نتایجی در زندگی ما دارد؟
بیشتر بخوانید
ریشه‌های تاریخی ملی‌گرایی ایرانی در گفتگو با رضا ضیا ابراهیمی
خودشرقی‌گری و ناکجایی: استفاده و سوءاستفاده از گفتمان «آریایی» در ایران
۲۰ تیر ۱۳۹۵
ضیا ابراهیمی، استاد تاریخ خاورمیانه، نشان می‌دهد چه طور گفتمان آریایی امروز با وام گرفتن از ایدئولوژی‌های نژادپرستانه اروپایی از پاسخ به پرسش‌های اساسی درباره سیاست و جامعه ایران طفره می‌رود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗