چه‌طور از دموکراسی در آموزش به «دموکراسی» برسیم؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

مدرسه

تعداد مطالب: 32

چه‌طور از دموکراسی در آموزش به «دموکراسی» برسیم؟

چه‌طور از دموکراسی در آموزش به «دموکراسی» برسیم؟

آیا به راستی ممکن نیست دانش‌آموزان از همان سال‌های آغازین آموزش با دموکراسی به صورت عینی آشنا شوند و در انتخاب روش، عناوین و اهداف آموزشی به شکلی فعالانه مشارکت داشته باشند؟
کوچ‌گری و تخلیه‌ی مدام نهادهای آموزشی

کوچ‌گری و تخلیه‌ی مدام نهادهای آموزشی

به‌نظر می‌رسد تخلیه‌ مکان‌های آموزشی، تنها راه نجات ما انسان‌ها از رکود فرهنگیِ آموزش و بازار پرسود بنگاه‌های آموزشی و جامعه باشد. چه تخلیه معنایی-واژگانی و چه تخلیه‌ جسمانی.
فرزندان ما به کدام مدرسه می‌روند؟

فرزندان ما به کدام مدرسه می‌روند؟

دانش‌آموزان ما یک‌سری محفوظات با خود حمل می‌کنند که فقط بتوانند در چارچوبی مشخص از آنها استفاده کنند و کوچک‌ترین تغییری آن‌ها را دچار استرس و سردرگمی می‌کند؛ در سیستم آموزشی ما خلاقیت مرده است.
روزهای بدِ خوب

روزهای بدِ خوب

متن پیش‌رو روایت یک دانش‌‌آموز از اعتراض و پیگیری جمعی دانش‌آموزان در یک مدرسه است. مینا به تازگی دبیرستان را تمام کرده و امیدوار است در دانشگاه راحت‌تر بتواند حقوقش را پیگیری کند.