skip to Main Content
مقابله با رسمیت بخشیدن به شبه علم
۱۲ دی ۱۴۰۰
دیدگاه طب سنتی در ایران و جریان پشت سر آن داستان تازه ای نیست اما روز به روز قدرت بیشتری می‌گیرد. اینکه نهادی مذهبی و اجتماعی مانند یک امامزاده به واسطه نهاد قدرتمند عظیم حامی‌اش چنان جایگاهی پیدا می‌کند که دانشگاه علوم پزشکی را وادار می‌کند با او قرار داد همکاری ببندد، در حالی که خطاهای چهره اصلی مدعی پزشکی این نهاد آشکار است، از یک سو مساله عمق نفوذ این تفکر خطرناک را نشان می‌دهد و از سوی دیگر و مهم‌تر عادی‌سازی این روند خطرناک است.
بیشتر بخوانید
دفاع شبه‌علمی از طب سنتی
۲۴ آبان ۱۳۹۹
بحث طب سنتی و دفاع از آن به عنوان نوعی «علم» در دوران شیوع کرونا گسترده‌تر از قبل شده است. رضا منصوری در این متن به اجمال به اهمیت مغفول‌مانده «اجتماع علمی» و گفتمان علمی به عنوان مرجعیت تایید و رد گزاره‌ها و دستاوردهای علمی می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
طب حاشیه و جهانی بدون ترس
۴ مهر ۱۳۹۶
چرا هنوز افرادی پیدا می‌شوند که شیوه‌های درمانی جدید را ترک می‌کنند تا ماهی‌‌درمانی، زالودرمانی، زنبور‌درمانی، چاکرا‌درمانی، خام‌گیاه‌خواری و دیگر شیوه‌های شبه‌علمی را برای بیماری‌های سخت و مزمن به کار گیرند؟ در انسان‌شناسی پزشکی بر سه رهیافت زیر تأکید بیشتری می‌شود: تصور پیشامدرن از بدن، ناتوانی پزشکی مدرن در غلبه بر بیماری‌های سخت و ناتوان‌کننده و در آخر سرمایه‌زدگی و ازخودبیگانگی پزشکی مدرن.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗