skip to Main Content
دفاع شبه‌علمی از طب سنتی
۲۴ آبان ۱۳۹۹
بحث طب سنتی و دفاع از آن به عنوان نوعی «علم» در دوران شیوع کرونا گسترده‌تر از قبل شده است. رضا منصوری در این متن به اجمال به اهمیت مغفول‌مانده «اجتماع علمی» و گفتمان علمی به عنوان مرجعیت تایید و رد گزاره‌ها و دستاوردهای علمی می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
طب حاشیه و جهانی بدون ترس
۴ مهر ۱۳۹۶
چرا هنوز افرادی پیدا می‌شوند که شیوه‌های درمانی جدید را ترک می‌کنند تا ماهی‌‌درمانی، زالودرمانی، زنبور‌درمانی، چاکرا‌درمانی، خام‌گیاه‌خواری و دیگر شیوه‌های شبه‌علمی را برای بیماری‌های سخت و مزمن به کار گیرند؟ در انسان‌شناسی پزشکی بر سه رهیافت زیر تأکید بیشتری می‌شود: تصور پیشامدرن از بدن، ناتوانی پزشکی مدرن در غلبه بر بیماری‌های سخت و ناتوان‌کننده و در آخر سرمایه‌زدگی و ازخودبیگانگی پزشکی مدرن.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗