skip to Main Content
دفاع شبه‌علمی از طب سنتی
۲۴ آبان ۱۳۹۹
بحث طب سنتی و دفاع از آن به عنوان نوعی «علم» در دوران شیوع کرونا گسترده‌تر از قبل شده است. رضا منصوری در این متن به اجمال به اهمیت مغفول‌مانده «اجتماع علمی» و گفتمان علمی به عنوان مرجعیت تایید و رد گزاره‌ها و دستاوردهای علمی می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗