در معنای «خاله‌زنکی»

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

سیلویا فدریچی

در معنای «خاله‌زنکی»

در معنای «خاله‌زنکی»

[با یاد زندانیان زن در ایران] [برای مرضیه امیری] زنان ستون فقرات طبقه‌ی کارگرند و هنگامی که طبقه‌ی کارگر مجبور به سکوت شود، سرمایه پیروز می‌شود، از این روست که ما نباید هرگز ساکت شویم. باید همچنان خاله‌زنکی کنیم.» [۱] *** اگر قرار باشد دریابیم سرکوب جنسیتی چگونه عمل،...
هر زنی کارگر است

هر زنی کارگر است

در سال ۱۹۷۲ فمینیست‌هایی از ایتالیا، انگلستان و ایالات‌متحده برای کنفرانسی دو روزه در شهر پادووا در ایتالیا گردهم آمدند. این فعالان در پیوند با چپ‌های فراپارلمانی، مبارزات ضداستعماری، و جستجوی راه‌های بدیل در برابر حزب کمونیست، بیانیه‌ای برای عمل تنظیم کردند:...
کالیبان، یک خوانش سیاسی

کالیبان، یک خوانش سیاسی

اوایل دهه ۱۹۹۰ بود که به مقاله‌ای با این عنوان برخوردم: «ساحره‌کشی بزرگ». نام نویسنده سیلویا فدریچی بود. به یاد نمی‌آورم کجا و چگونه، آن‌هم در آن دوران پیش از عصر دیجیتال، در قاره‌ای دیگر با این مقاله رودررو شدم. اما درست به خاطر دارم که خواندن این تاریخ‌نگاری...
ما از دنیایی آمده بودیم که در آن زن تنها نقش زوج مرد را داشت

ما از دنیایی آمده بودیم که در آن زن تنها نقش زوج مرد را داشت

دوازده سال از انتشار این کتاب فدریچی گذشته است و با آنکه فمینیسم در حال تجربه یک دوره بنیادین رنسانس است، اما تلاش‌های هیلاری کلینتون برای شکستن «سقف بلند شیشه‌ای» هنوز هم از موقعیت ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌داری فدریچی و سایر طلایه‌داران فمینیسم طی دهه‌های گذشته...
سیلویا فدریچی: خلق جنبش‌های بازتولیدی

سیلویا فدریچی: خلق جنبش‌های بازتولیدی

نمایشگاه کتاب امسال برای من دو نکته داشت؛ نخست اینکه محل برگزاری آن به مصلی بازگشته بود؛ دیگر آنکه برای نخستین بار ترجمه‌ی کتابی از سیلویا فدریچی همزمان با نمایشگاه منتشر شد.  ناشرْ کتاب را فقط در نمایشگاه عرضه می‌کرد و برای تهیه‌ آن باید به غرفه نمایشگاه مراجعه...