skip to Main Content
گپ و گفتی با سیلویا فدریچی:
ما از دنیایی آمده بودیم که در آن زن تنها نقش زوج مرد را داشت
۶ شهریور ۱۳۹۷
کتاب کالیبان و ساحره درباره چیست؟ هانا هِر، سردبیر مجله اینترنتی Mask، با سیلویا فدریچی، مادر فمینیسم ماتریالیستی و نویسنده کالیبان و ساحره، به بحث نشسته است تا راجع ‌به درس‌هایی که هنوز باید از جنبش دستمزد برای کار خانگی و سایر سازماندهی‌ها حول کار بازتولیدی بیاموزیم، گفت‌و‌گو کنند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗