skip to Main Content
کلیشه نژادی «تجزیه‌طلبی»
۸ دی ۱۳۹۹
نابرابری‌ها و ظلم و ستم‌ها تنها با زور ممکن نمی‌شوند. و حاکم ساختن و مشروعیت‌بخشیدن نظام‌های تبعیض‌آلود نیازمند ایدئولوژی و تصوراتی است که انسان‌ها را قانع سازد آنچه رخ می‌دهد نه تنها نابرابری، بی‌عدالتی و ظلم و ستم نیست که عین عدالت، منطق و عقلانیت است.
بیشتر بخوانید
چهره‌ی بردگیِ آفریقایی‌ها در ایران عصر قاجار
۲۷ دی ۱۳۹۴
در تاریخ مدرن ایران، آفریقایی‌ها عضو جدایی‌ناپذیر خانه‌های افراد صاحب امتیاز بودند. مردان سیاه عمدتا اخته بودند و در حرمسرا و خانه‌های شاه کار می‌کردند، در حالی‌که زنان سیاه مستخدم زنان ایرانی بودند. موضوع بردگی آفریقایی در ایران به ندرت مورد بحث و یا حتی تایید قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗