آیا تامین اجتماعی در معرض سقوط است؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

سازمان تامین اجتماعی

آیا تامین اجتماعی در معرض سقوط است؟

آیا تامین اجتماعی در معرض سقوط است؟

در سال جاری مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر با ۳۶/۵ درصد افزایش به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید؛ این درحالی‌ست که ۶۰ درصد مستمری‌بگیرانِ تامین اجتماعی، حداقل‌بگیر هستند. تا پایان آذر سال گذشته، ۵ میلیون و ٩۴٨ هزار و ۴۶٧ نفر مستمری‌بگیر اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان...
صندوق‌های بازنشستگی برای جلوگیری از رشد گروه‌های مارکسیستی ایجاد شدند

صندوق‌های بازنشستگی برای جلوگیری از رشد گروه‌های مارکسیستی ایجاد شدند

وزیر سابق کار می‌گوید بعد از جنگ‌جهانی دوم گروه‌هایی مارکسیستی در اروپا بسیار قوی شده بودند و داشتند اروپا را می‌‌گرفتند و طرح مارشال با مطرح‌کردن برنامه‌‌های اجتماعی از جمله صندوق‌‌‌های بازنشستگی برای جلوگیری از رشد بسیار زیاد این گروه‌‌ها بود. علی ربیعی در برنامه...
قلعه هولناک قدرتمندان به گردِ شستا

قلعه هولناک قدرتمندان به گردِ شستا

کارگران نگران اتفاقاتی هستند که در شستا می‌گذرد؛ این نگرانی‌ها البته تازه نیست. از زمانی که در سال ۱۳۶۵، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با هدف تسهیل برآورده نمودن تعهدات مالی سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت، دلواپسی بابت سرنوشت سرمایه‌های کارگران همیشه وجود...
کارگران از رئیس جمهور شکایت می‌کنند

کارگران از رئیس جمهور شکایت می‌کنند

عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری از کارگران خواسته با شخصیت حقیقی خود از رئیس جمهوری به دلیل « دست‌اندازی به اموال بیمه‌شدگان در سازمان تامین‌اجتماعی» به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. محمدرضا تاجیک همچنین گفته مجمع عالی نمایندگان کارگری هم به عنوان شخصیت...
امنیت ‌شغلی چطور محو شد

امنیت ‌شغلی چطور محو شد

ماده هفت قانون کار به تعریف قرارداد کار اختصاص دارد و تاکید می‌کند که قرارداد می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد که به موجب آن کارگر در ازای دریافت مزدی معین (حق‌السعی) کار معینی را برای کارفرما انجام می‌دهد. این ماده دو تبصره دارد که از ابتدای تصویب تاکنون همواره مورد...