skip to Main Content
نگاهی به فرآیند شکل‌گیری و اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان
چه کسانی دست‌اندرکار جمع‌آوری کودکان کار و خیابانند؟
۲۹ شهریور ۱۳۹۶
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دیروز از طرح دستگیری یا به گفته او «ساماندهی و جذب کودکان کار و خیابان» دفاع کرد اما در گفته‌های او تناقض‌هایی با واقعیت وجود دارد که در این یادداشت به آن پرداخته شده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗