skip to Main Content
گزارش میدانی مهر از سی سخت؛
ابرهای شهر زلزله زده دلهره می‌بارند
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یاسوج- با گذشت ۱۸روز از زمین لرزه شهر سی سخت، ورود هر ابری در آسمان شهر برای مردمی که سقفی ندارند، دلهره می‌آفریند و این در حالی است که چادرها جوابگوی سوز سرمای زمستان دنا نیستند.

بیشتر بخوانید
۳۳۱ هزار نفر به دنبال کار
نزدیک ۷ میلیون تهرانی کار نمی‌کنند
۱۷ بهمن ۱۳۹۴
جدیدترین آمارها نشان می‌دهد از ۱۰.۹ میلیون تهرانی در سن کار تنها ۳.۶ میلیون نفر شاغل بوده و ۶.۹ میلیون نفر هیچگونه فعالیتی ندارند. در عین حال، ۳۳۱ هزار پایتخت‌نشین بیکار هستند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗