مراکز نگهداری از معلولان در آستانه تعطیلی هستد

آرشیو یادداشت‌های

خبرگزاری مهر

تعداد مطالب: 2

مراکز نگهداری از معلولان در آستانه تعطیلی هستد

مراکز نگهداری از معلولان در آستانه تعطیلی هستد

همخوانی نداشتن یارانه مراکز غیر دولتی معلولان با تورم و تاخیر در پرداخت یارانه، اجرایی نشدن قانون جامع معلولان و... باعث شده این مراکز با مشکلات زیادی مواجه شوند.نزدیک ۷ میلیون تهرانی کار نمی‌کنند

نزدیک ۷ میلیون تهرانی کار نمی‌کنند

جدیدترین آمارها نشان می‌دهد از ۱۰.۹ میلیون تهرانی در سن کار تنها ۳.۶ میلیون نفر شاغل بوده و ۶.۹ میلیون نفر هیچگونه فعالیتی ندارند. در عین حال، ۳۳۱ هزار پایتخت‌نشین بیکار هستند.