انصراف از معماری پلاسکو در اعتراض به عدم رعایت قانون

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ساختمان پلاسکو

تعداد مطالب: 26

ابهام‌های پلاسکو بازهم برطرف نشد

ابهام‌های پلاسکو بازهم برطرف نشد

گزارش کمیته فنی و حقوقی شورای شهر تهران درباره پلاسکو ارائه شد ما اعضای شورای شهر تاکید کردند که همچنان موارد ابهام این حادثه برطرف نشده و به پرسش‌های مردم هم پاسخ داده نشده است.