کاسه پلاسکو هم بر سر کارگران شکست

کاسه پلاسکو هم بر سر کارگران شکست

تقصیر آتش‌سوزی پلاسکو هم به گردن کارگران افتاد. دادستان تهران با بیان اینکه حادثه پلاسکو غیر عمدی بوده است، گفـته مقصران آتش‌سوزی اولیه این ساختمان، چند کارگر بودند. به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی عامل آتش چند کارگر بودند که با استفاده از هیتر غیراستاندارد که با سیم طولانی و چند شاخه روشن شده بود، موجب آتش‌سوزی شدند و به علت نقص کپسول آتش‌نشانی آتش گسترده‌تر شد. دولت‌آبادی از شناسایی و دستگیری متهمان در همان روز اول حادثه و اقرار آن‌ها به تقصیر خبر داده است.

در همین حال اقبال شاکری، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران هم گفته ناامنی تاسیسات برق، افزایش حرارت داخلی ساختمان تا ۵۳۰ درجه، کاهش مقاومت سازه و ترکیدن کپسول‌های گاز موجب از بین رفتن استحکام پلاسکو شده و در نهایت با فرو‌ریختن یکی از ستون‌ها در شمال شرق و پس از سه ساعت حریق، ساختمان فرو ریخته است.

در حالی کارگران مقصر اصلی حادثه پلاکو شناخته شده‌اند که ناامن‌بودن این ساختمان بارها از طرف آتش‌نشانی اعلام شده و مالک آن یعنی بنیاد مستضعفان آن را نادیده گرفته بود. در عین حال دیگر مقصران حادثه از جمله مسئولان نخریدن تجهیزات مدرن برای آتش‌نشانی هم هنوز مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند. حتی به تازگی مشخص شده که شهرداری حق بیمه حوادث آتش‌نشانان را هم پرداخت نکرده است با اینحال هیچ‌کدام از این مسئولان به عنوان مسئول حادثه پلاسکو شناخته نشده‌اند.