skip to Main Content
آیا اپلیکیشن‌های مسافربری ایرانی هم به سرنوشت اوبر دچار می‌شوند؟
ماه عسل با اسنپ و تپسی
۲۶ اسفند ۱۳۹۵
اسنپ و تپسی بسیار جوانند و رانندگان و استفاده‌کنندگان هر دو در رابطه‌شان با این دو و سرویس‌های مشابه آنها در فاز ماه عسل است. در مرحله‌ ماه عسل با «اوبر» هم مردم بسیاری در جستجوی شغل دوم و درآمد بهتر، برای خرید ماشین هجوم بردند. اما از بد حادثه، مرحله ماه عسل دیری نپایید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗