ماموران شهرداری مشهد یک دستفروش را روانه بیمارستان کردند

ماموران شهرداری مشهد یک دستفروش را روانه بیمارستان کردند

کتک‌زدن دستفروشان به بهانه سد معبر دیگر به همه شهرهای ایران سرایت کرده است. دیروز (شنبه دوم دی) فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان از برخورد خشونت‌آمیز ماموران سد معبر شهرداری مشهد با یک دستفروش است. شدت برخورد به حدی بوده که این دستفروش به بیمارستان منتقل شده است.

این دستفروش بر روی پلی به نام «سجاد» در منطقه ۱۱ شهر مشهد در حال دستفروشی بوده که ماموران سد که بیشتر از سه نفر بودند پس از ضرب و شتم دستفروش، ترازوی او را می‌شکنند و یکی از آنها در پاسخ به اعتراض عابری که خواسته بود جلوی این اتفاق را بگیرد؛ مدعی می‌شود که دستفروش «در حال فیلم بازی کردن» است.

در ادامه این فیلم ماموران شهرداری مشهد، دستفروش را کشان کشان از روی پله‌های برقی پل سجاد پایین می‌برند و به اعتراض افراد حاضر در محل هم توجهی نمی‌کنند. قاسم تقی‌زاده خامسی، شهردار مشهد در واکنش به این اتفاق به گفتن حرف‌های کلی مانند اینکه «برقراری نظم با قلدری و خشونت امکان‌پذیر نیست» اکتفا کرده است.

کتک‌زدن دستفروشان بارها و بارها در شهرهای مختلف ایران تکرار شده است اما هیچ اقدام عملی برای جلوگیری از تکرار این اتفاق انجام نشده است. دستفروشی در ایران به عنوان یک شغل قانونی شناخته نمی‌شود و ماموران سد معبر به همین بهانه با دستفروشان برخوردهای خشونت‌آمیز دارند. این برخوردها تا امروز باعث مرگ چند تن از دستفروشان شده است. دستفروشان اغلب به دلیل شرایط سخت اقتصادی، بیکاری و فقر به دستفروشی می‌پردازند.