skip to Main Content
شکسته شدن خط انتقال گازوئیل، دو رودخانه استان‌های لرستان و خوزستان را آلوده کرد
کرخه بوی گازوئیل گرفت
۱۶ دی ۱۳۹۳

 گازوئیل ٥٠ کیلومتر از رودخانه کرخه را آلوده کرد. یک بی‌احتیاطی باعث شکسته شدن خط انتقال گازوئیل در نزدیکی مرز دو استان لرستان و خوزستان شد و آلودگی نفتی را به واسطه رودخانه زال وارد کرخه کرد.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗