skip to Main Content
آخرین شانس برای دموکراسی ترکیه‌ای
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
رای «نه»، گوشمالی سختی برای رئیس جمهور ترکیه خواهد بود و در کوتاه مدت ممکن است او را تحریک به واکنشی خشن کند. ولی اگر مردم ترکیه برای جلوگیری از حرکت اردوغان به سمت دیکتاتوری مصمم باشند، این احتمالا آخرین شانس آن‌ها خواهد بود.
بیشتر بخوانید
چه بر ترکیه در این ده سال گذشت؟
روایت ده سال جهالت سازمان‌یافته؛ ازدحام پلیدی
۹ آذر ۱۳۹۵
متن زیر دو سال پیش ترجمه شده اما در آن زمان روزنامه‌های ایران از چاپ آن خودداری کردند. امروز اما زمانه فرق کرده و روزنامه‌های ایران آسوده‌تر می‌توانند نظام سیاسی حاکم در ترکیه را زیر سوال ببرند. اما زیر سوال بردن این نظام سیاسی دیگر چه اهمیتی دارد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗