skip to Main Content
آخرین شانس برای دموکراسی ترکیه‌ای
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
رای «نه»، گوشمالی سختی برای رئیس جمهور ترکیه خواهد بود و در کوتاه مدت ممکن است او را تحریک به واکنشی خشن کند. ولی اگر مردم ترکیه برای جلوگیری از حرکت اردوغان به سمت دیکتاتوری مصمم باشند، این احتمالا آخرین شانس آن‌ها خواهد بود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗