آخرین شانس برای دموکراسی ترکیه‌ای

آرشیو یادداشت‌های

دکستر فیلکینز

تعداد مطالب: 1

آخرین شانس برای دموکراسی ترکیه‌ای

آخرین شانس برای دموکراسی ترکیه‌ای

رای «نه»، گوشمالی سختی برای رئیس جمهور ترکیه خواهد بود و در کوتاه مدت ممکن است او را تحریک به واکنشی خشن کند. ولی اگر مردم ترکیه برای جلوگیری از حرکت اردوغان به سمت دیکتاتوری مصمم باشند، این احتمالا آخرین شانس آن‌ها خواهد بود.