skip to Main Content
چه بر ترکیه در این ده سال گذشت؟
روایت ده سال جهالت سازمان‌یافته؛ ازدحام پلیدی
۹ آذر ۱۳۹۵
متن زیر دو سال پیش ترجمه شده اما در آن زمان روزنامه‌های ایران از چاپ آن خودداری کردند. امروز اما زمانه فرق کرده و روزنامه‌های ایران آسوده‌تر می‌توانند نظام سیاسی حاکم در ترکیه را زیر سوال ببرند. اما زیر سوال بردن این نظام سیاسی دیگر چه اهمیتی دارد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗