skip to Main Content
زندگی با آب چاه، کشاورزی با فاضلاب
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

درباره شهرکی زیر گوش پایتخت که زمین‌های کشاورزی‌اش با فاضلاب خام خانه‌ها و درمانگاه‌ها آبیاری می‌شود؛ سنگ کلیه و بیماری‌های دستگاه گوارشی بلای جان ساکنان شهرک ١٥‌هزار نفری رسالت شده است

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗