هشدار درباره نفوذ فاضلاب بیمارستانی تهران به منابع زیرزمینی

هشدار درباره نفوذ فاضلاب بیمارستانی تهران به منابع زیرزمینی

عضو شورای شهر تهران گفته فاضلاب بیمارستانی به منابع آب زیرزمینی تهران رسوخ می‌کند که این موضوع بسیار خطرناک است و لازم است شرکت آب و فاضلاب در این زمینه اقدامی انجام دهد. به گفته احمد مسجدجامعی جای اطمینان‌بخشی به آب شرب تهران خالی است. در گذشته مردم درباره میزان...
زندگی با آب چاه، کشاورزی با فاضلاب

زندگی با آب چاه، کشاورزی با فاضلاب

آنها ١۵‌هزار نفرند. ١۵هزار نفر با پنج‌هزار خانه، پنج‌هزار خانه با چند‌هزار خانواده که حالا ٣٠‌سال است شیرهای آب را که باز می‌کنند، چاه برایشان«مایه حیات» نمی‌آورد، سنگ می‌آورد، شن ریز، روغن گازوییل و می‌برد آنها را صاف می‌چسبند به کلیه‌هایشان که حالا صدای ناله خیلی‌ها...

Send this to a friend