تکلیف پسماندهای پزشکی هزاران مطب تهران معلوم نیست

تکلیف پسماندهای پزشکی هزاران مطب تهران معلوم نیست

رئیس اداره محیط‌زیست تهران روش مدفون‌سازی پسماندها در ایران را «سنتی‌ترین و قدیمی‌ترین» روش دفع پسماندهای پزشکی توصیف کرده و می‌گوید «روزانه حدود ۱۰۰ تن پسماند پزشکی از نوع زباله‌های عفونی و زباله‌های تیز و برنده از مراکز درمانی سطح شهر تهران به سازمان مدیریت پسماند شهرداری تحویل داده می‌شود که برای بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها است و تکلیف پسماندهای پزشکی سایر مراکز خرد درمانی از از جمله هزاران مطب فعال معلوم نیست».

وی هشدار داده که بخش عمده‌ای از پسماندهای پزشکی در مراکز درمانی به‌درستی تفکیک و بی‌خطر نمی‌شوند. این مراکز درمانی تکلیف قانونی خود را انجام نمی‌دهند و پیمانکار شهرداری نیز، برخلاف قانون، پسماندهای پزشکی را قبل از بی‌خطرسازی تحویل می‌گیرد.

محمدحسین بازگیر درباره وضعیت دفع پسماندهای پزشکی هشدار داده و گفته است «در بسیاری از مراکز بیمارستانی کار بی‌خطرسازی پسماندها اصولی انجام نمی‌شود. حتی در برخی مراکز و بیمارستان‌ها بین ظرفیت دستگاه امحا و میزان پسماندهای تولیدی تناسبی وجود ندارد. بعضی از متصدیان دستگاه‌های امحا نیز آموزش ندیده‌اند و یا دستگاه‌ها کالیبره نیستند. در بررسی‌های ما نیز تخلفاتی مانند اختلاط پسماندهای دارویی شیمیایی با پسماندهای عفونی‌ها دیده می‌شود».