skip to Main Content
نمایشگاه کتاب به نفع نشر است؟
۲۷ فروردین ۱۳۹۷
نشر قطره اعلام کرده در حمایت از کتابفروشی‌های کوچک در سال ۹۷ در نمایشگاه کتاب و نمایشگاه‌های استانی کتاب شرکت نخواهد کرد. سال‌هاست بسیاری از ناشران و اهالی کتاب درباره محاسن و مضرات نمایشگاه کتاب بحث می‌کنند و این یادداشت هم کلام دیگری است در این بحث پردامنه.
بیشتر بخوانید
خوانندگانی که با خانم دالوی و هولدن کالفیلد قهوه می‌خورند
زندگی با قهرمان
۱۵ تیر ۱۳۹۶
خیلی از ما تصور می‌کنیم این کلیشه‌ای نخ‌نماست که یک رمان می‌تواند زندگی را دگرگون کند، اما نتیجه‌ی تحقیقات دانشگاه دورهام نشان می‌دهد یک‌پنجم خواننده‌های ادبیات چنان با داستانی که می‌خوانند درگیر می‌شوند که زندگی روزمره‌شان دستخوش تحول می‌شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗