skip to Main Content
گزارشی از مدارس غیراستاندارد استان هرمزگان که حوادث در آنها خبرساز می‌شود ‏
مخروبه‌هایی به نام مدرسه
۱۷ دی ۱۳۹۸
فیلمی از دانش‌آموزان ‏بهت‌زده‌ گریان که گچ و مهتابی سقف روی نیمکت و لباس فرم ریخته، بین کاربران شبکه‌های اجتماعی چرخید و خیلی زود خرابی سقف تکذیب‌ شد. اما این فقط یک مدرسه از انبوه مدارس مخروبه نیست.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗