کودک‌همسری مسئله‌ای حاشیه‌ای است

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

مجلس

تعداد مطالب: 26

چند می‌گیری نماینده باشی؟

چند می‌گیری نماینده باشی؟

حرف و حدیث‌ها درباره حقوق دریافتی نمایندگان مجلس همواره سوژه داغ رسانه‌ها بوده است. مرضیه امیری در این گزارش تحقیقی ابعاد مختلف این ماجرا را بررسی کرده است.