آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

لنین

تاواریش‌ها به روایت تاریخ

تاواریش‌ها به روایت تاریخ

صد سال از انقلابی که مورخان رأی قطعی خودشان را یک‌سره درباره‌اش اعلام کرده‌اند گذشته است. انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ چیزی است که دیگر هرگز تکرار نخواهد شد، مثل گیوتین و اعدام در پاریس ۱۷۹۳ یا آنچه بر چارلز در محوطه قصر وست‌مینستر و اعدامش در ملأعام گذشت. بله، تاریخ خود را...
زمان در راه

زمان در راه

صد سال از انقلاب یا انقلاب‌های روسیه می‌گذرد، انقلاب‌های فوریه و اکتبر ١٩١٧. یک سالگرد: نتیجه تحمیل زمان بر سیل خروشان فعالیت‌های انسان. چاینا می‌یویل تاریخ این دو انقلاب را نوشته است، تحرکات انسانی زیاد، فعالیت‌های هرج‌و‌مرج‌آمیز، آن‌هم با مقیاس دیگری از زمان: ماه....
ما می‌توانیم پیروز شویم

ما می‌توانیم پیروز شویم

من به خوبی می‌دانم که کلید فهم تاریخ پانصد سال گذشته، ظهور دسته‌بندی‌های بخصوص اجتماعی است که به آن «طبقه» می‌گوییم. می‌خواهم داستانی برایتان تعریف کنم؛ زمانی که جنبش m15 در «پوئترا دل سور» آغاز به کار کرد بعضی از دانشجویان ِ دانشکده‌ی من، دانشکده‌ی علوم سیاسی،...