آرشیو یادداشت‌های

شبکه آفتاب

تاواریش‌ها به روایت تاریخ

تاواریش‌ها به روایت تاریخ

صد سال از انقلابی که مورخان رأی قطعی خودشان را یک‌سره درباره‌اش اعلام کرده‌اند گذشته است. انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ چیزی است که دیگر هرگز تکرار نخواهد شد، مثل گیوتین و اعدام در پاریس ۱۷۹۳ یا آنچه بر چارلز در محوطه قصر وست‌مینستر و اعدامش در ملأعام گذشت. بله، تاریخ خود را...
شأن کتمان‌شده‌ی معلم

شأن کتمان‌شده‌ی معلم

یک. تاریخ و اتیمولوژیِ واژه یک. یک: در معیشت: دکتر «یاکوب ادوارد پولاک» اتریشی، معلم طبّ و سرپرست نخستین آموزگاران «دارالفنون»، در خاطراتش نوشته است: «ما در ۲۴ نوامبر ۱۸۵۱ به تهران وارد شدیم. پذیراییِ سردی از ما نمودند. کسی به پیشواز ما نیامد و اندکی پس از آن آگاه...

Send this to a friend