محکومانی در انتظار رسیدگیِ علنیِ منصفانه

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

قوه قضاییه

تعداد مطالب: 5

محکومانی در انتظار رسیدگیِ علنیِ منصفانه

محکومانی در انتظار رسیدگیِ علنیِ منصفانه

کامبیز نوروزی چند پرسش درباره دستور رئیس قوه قضاییه برای تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه در برخی آرای صادر شده در یکی از شعب دادگاه انقلاب مطرح کرده است.