skip to Main Content
دیوان عالی کشور پس از پنج سال، شرایط «قسامه» پرونده نوجوان ۱۶ ساله را رد کرد
نقض حکم قصاص صالح شریعتی
۲۶ شهریور ۱۳۹۹
دیوان عالی کشور پس از گذشت پنج سال از صدور حکم قصاص صالح شریعتی که در ۱۶ سالگی با قسامه به اعدام محکوم شده بود، وی را بی‌گناه تشخیص داده و حکم قصاص را نقض کرده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗