آیا واقعا ویروس کرونا تبعیض قائل نمی‌شود؟(بخش دوم)

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

فقر

تعداد مطالب: 135

گونی‌های بزرگ، شانه‌های کوچک

گونی‌های بزرگ، شانه‌های کوچک

در روزهایی که همه نگران ابتلا به کرونا هستند، کودکانی که مجبورند در خیابان‌ها کار کنند و زباله‌ها را بگردند چگونه روزگار می‌گذرانند و از خودشان در برابر کرونا محافظت می‌کنند؟
کرونا و اقشار فقیر جامعه

کرونا و اقشار فقیر جامعه

کرونا اقشار فقیر و به حاشیه رفته جامعه را بیشتر تهدید می کند. مطالعات نشان داده‌اند که بیماری‌های اپیدمیک احتمال بیشتری دارد که افراد فقیر را-به نسبت دیگر طبقات اجتماعی- گرفتار کند.
۵ میلیون ‌تومان؛ هزینه واقعی خانوار

۵ میلیون ‌تومان؛ هزینه واقعی خانوار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در این یادداشت با مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که چگونه در ۴۰ سال اخیر کارگران ایران فقیر و فقیرتر شده‌اند.
خیابان سی تیر در خدمت چه کسانی است؟

خیابان سی تیر در خدمت چه کسانی است؟

پروژه سی تیر در کنار چند پروژه عمرانی در منطقه تاریخی شهر تهران، قرار بود شمال را به جنوب نزدیک‌تر کند و به ظاهر فقرزدایی؛ اما در عمل تنها به اشغال فضا توسط طبقه متوسط منجر شد.
قیام علیه اهرام

قیام علیه اهرام

در آن سوی این اهرام مدرن، این پتروشیمی‌ها و شهرک‌های زیبا در ماهشهر (و البته دیگر شهرهای نفتی)، کوخ‌ها و دخمه‌هایی هستند که در آن مردمی بر تلی از «فقر مطلق» و بدبختی و بیچارگی تمام زندگی می‌کنند.