skip to Main Content
تحلیلی بر زاویه دید دو فیلم «مالیخولیا» و «ایثار» به فاجعه و آخرالزمان
افسردگی، نجات و کوره‌راه‌های حقیقت
۳۱ تیر ۱۳۹۹
سینمای تارکوفسکی و فون‌تریه در مواجهه با افسردگی و فاجعه دو راه متفاوت را پیش می‌گیرند؛ سینمای تارکوفسکی سینمای نجات است و سینمای فون‌تریه سینمای حقیقت.
بیشتر بخوانید
مجموعه جنسیت و شهر | فصل اول | شماره ۶
زلزله زندگی زنان را بیشتر از مردان می‌لرزاند
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
در مطالعه فاجعه باید نشان داد جنسیت و فاجعه کجاها باهم پیوند متقابل دارند. انواع آسیب‌پذیری جنسیتی در فاجعه، تاثیر روابط جنسیتی بر شیو‌ه‌های برنامه‌ریزی‌ مربوط به مدیریت فاجعه، و تغییرات درازمدت روابط جنسیتی پس از فاجعه می‌توانند دریچه‌های خوبی برای فهم جنسیتی از فاجعه باشند.
بیشتر بخوانید
داعش زوج‌های جهادی را به تور ماه عسل دعوت کرد
سفری برای جلاد‌شدن
۱۵ مهر ۱۳۹۴
دولت اسلامی امکان نوعی متفاوت از گردشگری را فراهم کرده است. گردشگری تلخ اختراع داعش نبوده اما آنها توانسته‌اند در ابعادی تازه‌ای آن را به مخاطبانشان ارائه کنند؛ لذت مواجهه با امری مرموز. این یادداشت به این بخش از جذابیت‌های داعش می‌پردازد. کششی سحرانگیز که افرادی را برای دیدن و برخی دیگر را برای ماندن به سرزمین‌های تحت کنترل دولت اسلامی رهسپار می‌کند
بیشتر بخوانید
آیا باید/ می توانیم از فاجعه حرف بزنیم؟
۳ شهریور ۱۳۹۳
آیا فجایعی که امروز در غزه در حال اتفاق افتادن است، با زبان قابل توصیف است؟ آیا زبان ما توانایی بیان خشونت، جنایت، کشتار، مرگ و هرآنچه که امروز در غزه اتفاق می افتد را دارد؟ آیا ما نمی خواهیم از غزه چیزی بگوییم یا محدودیت زبان به ما اجازه نمی دهد از غزه چیزی بگوییم؟ سکوتِ زبان در برابر فاجعه، یعنی زبان ناتوان تر از آن است که از فاجعه چیزی بگوید، اما در مقابل چه طور رسانه ها توانایی صحبت کردن از فاجعه را دارند؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗