skip to Main Content
آیا کلانشهرها برای روح و روان ما مضرند؟
۲۰ بهمن ۱۴۰۰
شهرها حواس ما را بیش‌ازحد تحریک می‌کنند و پر از آدم‌های غریبه‌اند. ولی آیا آدم‌ها برای چنین محیطی ساخته نشده‌اند؟ در حالی که کلانشهرنشینان ممکن است آزادیِ اقتصادیِ بیشتری نسبت به شهرستانی‌ها داشته باشند، این آزادی بهایی دارد. بدون وجود شبکه‌های حمایتی مطلوب در کشور، کلانشهرها به بستر تولید بیماری‌های روانی تبدیل می‌شوند.
بیشتر بخوانید
میراث عاطفی چیست؟
گذشته در حال
۲۰ اسفند ۱۳۹۸
برداشتِ ما از آنچه اینجا و اکنون در حالِ وقوع است زیرِ نفو‌ذِ انتظاراتی‌ست که طیِ سال‌های دراز شکل گرفته‌اند و ماهیتِ حقیقیِ آن‌ها را فراموش کرده‌ایم؛ چیزی که روانشناسان آن را میراث عاطفی می‌نامند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗