skip to Main Content
ابهامات سیاست‌های بودجه‌ای دولت در اولویت‌بندی برنامه‌های رفاه اجتماعی
عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های رفاهی
۲۹ دی ۱۳۹۷
جزئیات بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد سیاستی که چند سال است با شدت بیشتری از قبل در حال تداوم است، در متن لایحه بودجه 98 نیز پیگیری شده است. دولت از برنامه‌های بیمه‌ای که افق درازمدت دارد، عقب‌نشینی كرده و در مقابل اعتبارات اندکی را برای برنامه‌های حمایتی معیشتی در نظر گرفته و البته دایره افراد تحت شمول آن را تنگ‌تر از قبل کرده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗