«صدها هیأت فقط با هدف استفاده از بن و بودجه شهرداری تاسیس شدند»

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

بودجه شهرداری

تعداد مطالب: 11

خیر و شر باغ کتاب

خیر و شر باغ کتاب

گالری‌دارها و هنرمندان عرصه تجسمی، سینماداران و اهالی تئاتر چندان دل‌نگرانی از ساخت این مجموعه ندارند، طبعاً نمایش آثار هنرمندان غیردولتی و مستقل کمتر مورد استقبال اداره‌کنندگان این مجموعه خواهد بود و خللی در کار گالری‌های بخش خصوصی اتفاق نمی‌افتد. اما ماجرای کتابفروشی‌ها یک‌سره جداست؛ این تیتان کبیر به‌زعم اتحادیه ناشران و کتابفروشی‌های تهران قرار است همه‌شان را ببلعد.